پیام تبریکی رئیس اکادمی علوم افغانستان

صد و یک سال پیش از امروز مردم آزاده و عزتمند افغانستان، پس از مبارزات سخت و نفس گیر، در یک مصاف کاملاً نابرابر با دستان خالی اما با اراده و عزم قوی، در شرایطی که شمار زیادی از کشورهای جهان و منطقه هنوز زیر سایه استعمار نفس می‌کشیدند، از بزرگترین امپراتوری آن عصر جهان (انگلیس)، استقلال و آزادی خویش را حاصل نموده و به‌عنوان کشور مستقل وارد تعاملات سیاست جهانی گردیده و از این طریق عزت و حیثیت مردمان این مرز و بوم را دوباره اعاده نمودند.

به نمایندگی از رهبری و منسوبین اکادمی علوم افغانستان، صد و یکمین سال‌روز استرداد استقلال کشور را، حضور رهبری دولت و کافۀ ملت غیور افغانستان تبریک و خجسته باد عرض نموده، از بارگاه ایزد منان استدعا می‌نماییم که، به‌پیشواز این روز فرخنده گفتگوهای صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز شده و نتیجه آن به خیر و فلاح ملت و مملکت عزیز مان به انجام برسد.

به امید صلح، امنیت، شگوفایی و توسعه افغانستان عزیز!

با احترام

معاون سر محقق دکتور عبدالظاهر شکیب

سرپرست اکادمی علوم افغانستان