جلسه نوبتی کمیسیون نشراتی اکادمی علوم برگزار گردید

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۵:۱۰
 جلسه نوبتی کمیسیون نشراتی اکادمی علوم برگزار گردید

کابل: جلسه نوبتی کمیسیون نشراتی اکادمی علوم افغانستان به روز یکشنبه مؤرخ ۲۷ میزان ۱۳۹۹ هـ. ش برگزار گردید.

در این جلسه اعضای کمیسیون نشراتی هر یک سرمحقق دکتور سید محی الدین هاشمی، سرمحقق شیرعلی تزری، سرمحقق سید حبیب شاکر، سرمحقق عبدالحفیظ عزیزی، معاون سرمحقق رفیع الله نیازی، معاون سرمحقق عبدالوهاب عابد، معاون سرمحقق محمد آصف احمدزی و محقق مارینا بهار حضور داشتند.

در این جلسه آثار که به این کمیسیون راجع گردیده بود، تحت بحث و گفتگو قرار گرفت و فیصله های لازم در مورد آثار اصدار گردید.