ورکشاپ «آگاهی از قانون اساسی» برگزار گردید

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ - ۱۴:۴۲
ورکشاپ «آگاهی از قانون اساسی» برگزار گردید

ورکشاپ (آگاهی از قانون اساسی) از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به روز یکشنبه مؤرخ ۲/۹/۱۳۹۹ برای اعضای علمی و اداری اکادمی علوم برگزار گردید.

روز نخست این ورکشاپ با تلاوت آیات چند از قرآن کریم آغاز گردید و به تعقیب آن سرمحقق دکتور محمد علم اسحاقزی معاون علوم بشری اکادمی علوم در سخنان افتتاحیه خویش ضمن خیر مقدم از تمام اعضای علمی و اداری اکادمی علوم و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، افزود: قانون اساسی برای نظم، نظام های بشری یک اصل ضروری پنداشته میشود و قانون اساسی برای بار نخست در سال ۱۷۸۸ میلادی در امریکا به وجود آمد که بعداً در روشنی این قانون، قانون های دیگر نیز ایجاد گردید.

در افغانستان پس از توافقنامه بن، کمیسیون برای بحث بالای محتوای قانون اساسی ایجاد کرد که موضوعات همچو رشد اقتصادی، و تامین حقوق بشر میان آن نهفته باشد در سال ۱۳۸۲ در قید ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده ترتیب و در همین سال (۱۳۸۲) توسط حامد کرزی رئیس جمهور حکومت انتقالی توشیح و به نشر رسید.

به گفته اسحاقزی، برای ایجاد قانون اساسی افغانستان، قانون اساسی ۶۲ کشور مطالعه گردید و در روشنی آن این قانون ایجاد گردیده است، قانون اساسی افغانستان یکی از قانون های است که مشرف و استوار به تمام شئون اسلامی می باشد.

به گفته وی، قانون اساسی افغانستان یکی از قانون های قوی و برجسته جهان به شمار میرود، این سند ملی یا وثیقه ملی است که اصل دموکراسی در آن تسجیل یافته است.

سپس دکتور سید ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در باره اهمیت قانون اساسی گفتند:

قانون اساسی برای اولین بار در تاریخ بشر در اسلام ایجاد گردید، زمانی که حضرت محمد مصطفی ﷺ از مکه به مدینه منوره هجرت کرد، قانون اساسی را به خاطر تنظیم حکومتداری خوب در قید ۴۸ ماده تدوین کرد که از آن جمله ۲۵ ماده آن در مورد حقوق اتباع بود.

قانون اساسی افغانستان برگرفته از محتویات دین اسلام است، اهمیت قانون اساسی در زندگی انسان ها مانند آب است و هر حکومت و هر دولت که قانون اساسی نداشته باشد، مثل زمین صحرایی بدون آب باشد .

به گفته وی، قانون اساسی در جهان امروزی از نگاه تدوین به دو نوع است که یکی آن را مدون میتوان گفت و دیگرش غیر مدون و از نگاه شکلیات و ساختار قانون اساسی به دو نوع است قانون اسای سخت که تعدیلش آسان نیست و قانون اساسی نرم که تعدیلش آسان است و میشود که بعضی از ماده های آن را تعدیل کرد.

سپس محقق دکتور نورالله کوثر مقاله خویش را تحت عنوان تفکیک قوا و بعد از آن محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی پریزنتیشن ای را پیرامون نگرش بر تفسیر قانون اساسی ضرورت ها و چالش های آن رائه نمود.

در اخیر این ورکشاپ دو روزه سوالات و بحث ها صورت گرفت که از سوی اعضای محترم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جوابات ارئه گردید.