نمایشگاه آثار موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۳ - ۹:۴۱
نمایشگاه آثار موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی

نمایشگاه آثار موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی به مناسبت روز تحقیق و پژوهش از سوی مرکز بین المللی تحقیقات کوشانی و موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی به تاریخ ۱۲/۹/ ۱۳۹۹هـ.ش روز چهارشنبه در اکادمی علوم برگزار گردید.

نمایشگاه با تلاوت آیات چند از قرانکریم آغاز گردید. در نخست سرمحقق دکتور محمد عالم اسحاقزی معاون علوم بشری اکادمی علوم افغانستان ضمن اظهار سپاس از مهمانان و دانشمندان گرامی چنین اظهار نظر نمود: انتوگرافی در قدم نخست ارتباط ناگسستنی با فرهنگ جامعه دارد و فرهنگ خودش هستی مادی و معنوی یک جامعه را احتوا میکند، روش اتنوگرافی منحیث یک علم یک علم نوین است که در جهان در قرن بیستم به وجود آمده و علما و دانشمندان به خاطر شناخت از کلتور، فرهنگ، عنعنات انسان ها وسایل که در دست دارند، آن را تحلیل و ارزیابی میکنند و خوشبختانه در اکادمی علوم موزیم اتنوگرافی موجود است.

به گفته وی، در افغانستان در حال حاضر اقوام و قبایلی زندگی میکنند که از آن ها معلومات درستی در دست نیست و به پژوهشگران و محققین محترم که در این عرصه تحقیق میکنند، باید در باره آن ها تحقیق کنند و تحقیق شان نیز تحقیق ساحوی باشد.

در ادامه معاون سرمحقق فایقه لحظه فیضی رییس مرکز بین المللی تحقیقاتی کوشانی گفت: موزیم ها از جمله نهاد های دایمی با اهداف غیر انتفاعی در خدمت جامعه و توسعه آن قرار دارد که به روی همگان گشوده است و پژوهش های مربوط به شواهد مادی به شرح محیط زیست آن را انجام میدهد که این شواهد را گردهم می آورد، نگهداری میکند و منتشر می سازد، به ویژه به منظور مطالعه و آموزش به نمایش می گذارد.

وی از نهاد های تعلیمی و تحصیلی خواست که نهاد ها مربوطه محصلین خویش را تشویق به دیدار از موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم نمایند.

متعاقباً سرمحقق طوبا ابوی صادق آمر موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی ضمن ارائه معلومات در باره موزیم اکادمی علوم افزود: موزیم علمی تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم با داشتن آثار ارزشمند هنری، تاریخی و باستانی به عنوان یکی از منابع مهم پژوهش در تاریخ و فرهنگ کشور عزیز ما محسوب می شود.

به گفته وی، در عصر امروزه اهداف دستیابی در مسیر شناخت میراث های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بدون پژوهش ممکن نبوده به خصوص دستیابی به موزیم های علمی تحقیقاتی، بنا بر این لازم است تا نقش موزیم ها را در این راستا بیشتر بها داد.

سپس فقیر احمد میوند مشاور ارشد وزارت اطلاعات و فرهنگ در باره ارزش و اهمیت موزیم سخنان ارزشمند خود را ارئه نمود.

در انجام همه مهمانان از موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان دیدار نمودند و این موزیم را موزیم ارزشمند توصیف نمودند.

قابل ذکر است که این نمایشگاه امرو آغاز و تا رو شنبه (۱۵ ماه قوس) ادامه خواهد یافت.