بررسی و تحلیل اوضاع جغرافیایی زون شمال غرب افغانستان «پروژه علمی – تحقیقی»

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۸ - ۱۰:۱۳

پروژه علمی – تحقیقی تحت عنوان: «بررسی و تحلیل اوضاع جغرافیایی زون شمال غرب افغانستان» که به اساس پلان دورنمایی مرکز علوم زمین معاونیت بخش علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم توسط محترم محقق محمد نذیر «حیران» عضو علمی دیپارتمنت جغرافیای طبیعی مرکز علوم زمین تحت تحقیق قرار داشت، بعد از تکمیل و اخذ تقاریظ مثبت توسط متخصصین رشته، مؤرخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۸ در محضر کمیسیون مؤظف، ارائه و از آن دفاع به عمل آمد.
در این پروژه که به اساس تقاضای قبلی ادارات ذیربط تحت کار قرار داده شده بود، عوامل، روابط و عملکرد متقابل پدیده‌ها اعم از طبیعی و بشری که در ساحات مختلف زون شمال غرب سبب استقرار و تمرکز نفوس و رشد و تقویهٔ بنیه های اقتصادی می گردد، بررسی و تحلیل گردیده است.
به اساس تحقیقات انجام یافته ظرفیت اقتصادی خوبی در زون شمال غرب وجود داشته و بنیاد های اقتصادی آن از قبیل: منابع آبی، معادن، جنگلات، چراگاه ها و اراضی زراعتی آن به پیمانه وجود دارد که میتواند نقطه محوری در اقتصاد ملی افغانستان به شمار آید. البته در سال های اخیر بنابر نبود امنیت که تراژیدی ملی محسوب میگردد، سبب عدم مدیریت استفاده از منابع و ظرفیت های طبیعی موجود در این زون گردیده است؛ در غیر آن سرمایه گذاری های کلان در بخش های مختلف سبب دگرگونی و رشد و انکشاف عرصه های اقتصادی و فرهنگی در این زون خواهد گردید.