تثبیت حد اوسط انرژی تشعشی آفتاب در ساحات مختلف کشور

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۱۱:۵۹
تثبیت حد اوسط انرژی تشعشی آفتاب در ساحات مختلف کشور

محترم معاون سرمحقق انجنیر نجیب الله "حسینی" عضو علمی انستیتوت انرژی مرکز علوم ریاضی، فزیک و تخنیک، اکادمی علوم افغانستان، کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان (تثبیت حد اوسط انرژی تشعشی آفتاب در ساحات مختلف کشور) به تاریخ ۸/۱۰/ ۱۳۹۹هـ. ش روز دوشنبه در اکادمی علوم ارائه نمود.

موصوف در باره موضوع مربوطه چنین گفت:

تابش انرژی تشعشعی آفتاب در روی کرۀ زمین یکی از نیازمندی لاینفک زندگی بشر است و بدون موجودیت نور و تشعشع ساطع شده از آفتاب زندگی در کرۀ زمین امکان پذیر نخواهد بود. بناءً طراحان سیستم های آفتابی عموماً علاقمند قیمت اوسط انرژیتیکی یک منطقه در مدت یکماه می باشندکه دیزاین سیستم های سولر بر مبنای آن صورت می گیرد.

تشعشع آفتاب در روی کرۀ زمین تابع موقعیت زمین ، عرض البلد ϕ) ) با در نظر داشت زمان، تعداد روز n ) زاویه روز (δ) و طول روز (ω) بروی مدار آن بدور آفتاب می باشد. موقعیت کرۀ زمین در طول سال نظر به فواصل و زاویه انحراف متغییر است. این تغییرات باعث تغییر مقدار تشعشع بالای سطح زمین در طول سال میگردد.

کنفرانس مورد نظر در مورد دریافت حد اوسط انرژی تشعشعی آفتاب در موقعیت های مختلف و ایام مختلف را ارایه می نماید.

چنانچه مقدار انرژی از تشعشع آفتاب را در تاریخ 27 مارچ (27Mar) در موقعیت شهر کابل که زاویۀ انحراف آن (δ =2.41°)، شماره روز (n =86) و موقعیت جغرافیایی (ϕ = 34.5°) می باشد.