کنفرانس علمی – تحقیقی «اسلام و بازار» برگزار گردید

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۹:۵۶
کنفرانس علمی – تحقیقی «اسلام و بازار» برگزار گردید

کنفرانس علمی ــ تحقیقی تحت عنوان (اسلام و بازار) روز دوشنبه مؤرخ ۱۵ جدی سال ۱۳۹۹هـ. ش از سوی معاونیت علوم بشری و معاونیت علوم اسلامی، در تالار سیمینارها و کنفرانس های علامه احمد علی کهزاد اکادمی علوم افغانستان برگزار گردید.

در نخست سرمحقق دکتور محمد علم اسحاقزی معاون علوم بشری اکادمی علوم افغانستان ضمن اظهار سپاس از مهمانان و دانشمندان گرامی بر همدیگر پذیری و برادری تأکید داشت.

وی افزود، بیاييد در راستای رونق دادن اکادمی علوم افغانستان با یکدیگر همکار بمانيم.

سپس سرمحقق شیرعلی تزری مقاله خویش را تحت عنوان «شناخت نظام اقتصادی بازار» ارائه نمود که در مقاله آمده بود:

انتخاب نظام اقتصادی و تحقق عملی آن یکی از مسایل عمده و اساسی هر نظام سیاسی میباشد، نظام اقتصادی عبارت از مجموعه‌ٔ از نهادها و سازمان های مختلف اقتصادی میباشد که ویژه همان نظام بوده و اهداف معینی را دنبال میکند.

موصوف افزود، نکته مهم در نظام اقتصادی بازار رقابت است، زیرا در رقابت زمینه آزادی فعالیت اقتصادی، کیفیت بهتر، تنوع کالا، خلاقیت در تکنالوژی تولید رشد و توسعه اقتصادی مهیا می شود. رقابت است که چگونگی تأمین منافع شخصی را تحت کنترول می آورد و از تصاحب بی رویه‌ٔ منافع جلوگیری کند و قیمت ها نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد، به همین خاطر نظام بازار را نظام قیمت نیز می گویند.

به گفته وی، نظام اقتصادی و سیاسی با هم رابطه‌ٔ مستقیم و تاثیر متقابل داشته و اشتباه در انتخاب نظام اقتصادی نظام سیاسی را به دشواری مواجه می سازد.

سپس سرمحقق عبدالمعبود ضریری مقاله خویش را تحت عنوان «بانکداری در پرتو اقتصاد اسلامی» ارائه نمود که در مقاله آمده بود:

اسلام تنها یک سیستم اقتصادی نیست، بلکه یک دین کامل دارای نظام اقتصادی مستقل می باشد. از احکام قرآن و سنت چنین بر می آید که اسلام تفاوت میان عامل سرمایه و متصدی را نمی پذیرد، با اینکه تفاوت میان آن دو عامل را می پذیرد اما از اینکه هر شخص فراهم کننده سرمایه، رزق آن را متحمل می گردد، بناء آن شخص به شیوه جزئی و یا کلی متصدی هم می باشد، پس برای سرمایه و متصدی منافع توزیع می گردد.

وی افزود، در نظام اقتصادی اسلام توزیع ثروت به گونه است که در مقابل زمین کرایه معین و در مقابل کار مزد معین داده می شود، اما در مقابل سرمایه سود معین داده نمی شود.

موصوف در باره تفاوت میان سیستم بانکداری اسلامی و متعارف گفت، برخی از معاملات سیستم بانکداری متعارف مباح است که با سیستم بانکداری اسلامی تفاوت ندارد. اما برخی از معاملات نامشروع در سیستم بانکداری متعارف وجود دارد که سیستم بانکی را به بی راهه می کشاند و نیاز به اصلاحات جدی دارد.

سپس در باره مقالات علمی- تحقیقی پرسش ها مطرح گردید و از سوی ارائه کننده گان مقالات جواب های بسنده داده شد.

در انجام؛ کنفرانس از سوی سرمحقق دکتور محمد علم اسحاقزی معاون علوم بشری اکادمی علوم مثبت ارزیابی گردید.

قابل ذکر است، جهت سپاس از کارکرد یک تعداد اعضای علمی که به تقاعد سوق گردیده بودند و چند تن از کارمندان علمی و اداری برحال با اهدای سپاسنامه ها از ایشان قدردانی بعمل آمد.