سیمینار علمی – تحقیقی «ارزش ها و ویژگی های قانون اساسی افغانستان» برگزار گردید

Ezatullah_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۵:۱۷
ارزش ها و ویژگی های قانون اساسی افغانستان

سیمینار علمی ــ تحقیقی تحت عنوان (ارزش ها و ویژگی های قانون اساسی افغانستان)، روز یکشنبه مؤرخ ۲۱ جدی سال ۱۳۹۹هـ. ش در اکادمی علوم افغانستان برگزار گردید.

سیمینار با سخنان اندیشمندانه و عالمانه سرمحقق دکتور عبدالظاهر شکیب رئیس عمومی اکادمی علوم افغانستان آغاز گردید و گفت: قانون اساسی از جمله سند معتبر تقنینی و وثیقه ملی کشور ها میباشد و حیثیت هویت ملی را دارا میباشد که دارای ارزش های معنوی زیادی میباشد.

وی افزود، حاکمیت قانون، حاکمیت اراده یک ملت میباشد، قانون اساسی فعلی که از سوی لویه جرگه تصویب شده، به نسبت قوانین اساسی گذشته تضمین کننده آزادی همشهریان ما میباشد و در جهت ایجاد یک دولت جمهوری قانونی زمینه را مهیا ساخته است و همچنان حقوق اتباع به نسبت قوانین گذشته به شیوه خوبتر و بهتر در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، با نافذ نمودن این قانون اساسی، به سطح کشورهای منطقه مفتخر گردیدیم.

سپس، دکتور عبدالله شفاهی، سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت، نظارت مفهوم بررسی و کنترول را افاده میکند اما در نظارت قانون به مفهوم اعمال حاکمیت میباشد و نظارت بعد از اجرا‌‌ء است .

به گفته وی، نظارت کننده در کار اجرا کننده نباید دخالت کند، نظارت در جهت از بین بردن فساد، ایجاد نظم و عدالت به کار برده میشود.

موصوف گفت، مهم ترین عناصر برای نظارت عبارت اند از، اصل حاکمیت قانون، اصل تفکیک قوا و اصل تفکیک نسبی قوا.

سپس دکتور عبدالقیوم سجادی نماینده مردم در ولسی جرگه گفت: یکی از ویژه گی ها و ارزش های برجسته قانون اساسی تفکیک قوا است.

به گفته وی، در قدم نخست نیاز به قانون داریم و دوم نیاز به افرادی داریم که این قانون را اجر‌اء کنند. همه انسان ها در جستجوی جامعه عاری از مظالم هستند و این جامعه بدون نظم، تقسیم کار و احترام متقابل ناممکن پنداشته میشود، در جامعه که عدالت نباشد، زندگی بدون کشمکش و رفاه امکان ندارد.

وی افزود: در نبود قانون نه نظم بوجود می آید نه عدالت تأمین میشود. وجود قانون مؤثر و کارا به مجریان خوب نیز نیاز دارد و قانون خوب به قانونی گفته میشود که منجر به عدالت، نظم و ثبات سیاسی شود.

سپس ایوب یوسفزی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در سخنان خود به اهداف قانون اساسی اشاره کرد و گفت، قانون اساسی جلو استبداد را میگیرد و کرامت انسانی، آزادی و حقوق انسان ها را فراهم میکند، بهترین قانون آنست که حقوق شهروندان در آن گنجانیده شده باشد، متأسفانه در افغانستان تطبیق نشدن قانون اساسی به نسبت ناامنی و فساد، حقوق و آزادی های که برای شهروندان در نظر گرفته شده، نقض میگردد.

سپس محقق محمد حامد مصلح معاون مالی و اداری اکادمی علوم افغانستان مقاله تحت عنوان «جایگاه ادارات مستقل در قانون اساسی و چگونگی پاسخگویی آنها به مجلس شورای ملی»؛ معاون سرمحقق بخت محمد بختیار مقاله تحت عنوان «د اساسي قانون په رڼا د افغانستان د بهرني سیاست اهداف او اصول»؛ محقق نعمت الله اخگر مقاله تحت عنوان «بازتاب موازین حقوق بشری در قانون اساسی ۱۳۸۲»؛ محقق عبدالصبور مبارز مقاله تحت عنوان «د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې تګلارې د افغانستان او نړۍ د تګلارو پرتلنه» و معاون سرمحقق دکتور غلام حضرت برهانی مقاله تحت عنوان «ویژگی ها و شاخص های یک قانون اساسی» ارائه نمودند.