مقایسه مقدار گازات مضره هوای شهر کابل در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ «کنفرانس علمی تحقیقی»

Ezatullah_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۰:۱۲
مقایسه مقدار گازات مضره هوای شهر کابل در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ «کنفرانس علمی تحقیقی»

محترمه معاون محقق نگینه زاهر عضو علمی انستیتوت بیولوژی، معاونیت علوم طبیعی - تخنیکی اکادمی علوم افغانستان، کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان (مقایسه مقدار گازات مضره هوای شهر کابل در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹) به تاریخ ۲۴/۱۰/ ۱۳۹۹هـ.ش روز چهارشنبه ارائه نمود.

وی پیراموضوع گفت:

آلوده گی محیط زیست یکی از مهمترین معضلاتی است که انسان معاصر را با چالش های جدی روبرو کرده است. بطور روز افزون هزار ها تن مواد کیمیاوی بشکل جامد، مایع و گاز از اثر فعالیت دستگاه های تولیدی و وسایط نقلیه در محیط زیست اضافه می گردد. تمدن قرن حاضر بر علاوه اینکه تسهیلات و دست آورد های قابل ملاحظه را در عرصه های مختلف برای انسان به همراه داشته، یک سلسله مشکلات و چالش های منفی را نیز ببار آورده است که یکی از این مشکلات آلوده گی محیط زیست می باشد.

به گفته وی، محیط زیست در ذات خود فاقد هر نوع آلوده گیست، لاکن انسان در اثر کار و فعالیت روزمره خویش سبب آلوده گی آن می گردد. در سال ۱۳۹۱ در فصل بهار و تابستان نسبت به سال ۱۳۹۹ کیفیت هوا در حد مجاز قرار نداشته به دلیل گشت و گذار موترهای کهنه، تیل بی کیفیت و غیره. در سال ۱۳۹۹ بنابر موجودیت قرنطین شهر کابل دارای هوای پاک بوده و کیفیت هوا در حد ستندرد قرار داشت. اما زمستان و خزان سال ۱۳۹۹ از زمستان و خزان سال ۱۳۹۱ کرده بیشتر در معرض آلوده گی هوا قرار دارد.

درحال حاضر مهمترین منبع آلوده گی هوا در شهرهای بزرگ کشور موجودیت وسایط نقلیه ماشینی اند. طوریکه ماشین تثبیت کیفیت هوا انتشار برخی از گازات مضره وذرات معلق به (قطر10مایکرون) را در اتموسفیر شهر کابل بطور آتی تعیین مقدارنموده است اوسط غلظت برخی از پارامترهای گازات مضره بالترتیب (SO2،NO2،NO،CO )،O3 و ذرات معلق به (قطر10مایکرون) در فصل بهار سال سطح اصغری را دارا بوده، لاکن برعکس گازات مضره فوق الذکر در فصل های خزان و زمستان افزایش یافته وسطح اعظمی را در شهر کابل کسب میدارد که علت افزایش آن استفاده بیشتر از سوخت های فوسیلی، گردش وسایط نقلیه، کاربرد جنراتوارها، بخاری های نفتی و چوبی در شهر کابل میباشد.