آرا و اندیشه های معتزله

Ezatullah_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۱۳:۵۳
آرا و اندیشه های معتزله

کنفرانس علمی- تحقیقی

اکادمی علوم- کابل: معاون سرمحقق قند آغا صاحبزاده عضو مرکز علوم اجتماعی، معاونیت علوم بشری اکادمی علوم افغانستان، کنفرانس علمی- تحقیقی خویش را تحت عنوان (آرا و اندیشه های معتزله) به تاریخ ۱۹/۸/ ۱۳۹۹ روز دوشنبه در اکادمی علوم ارائه نمود.

موصوف در باره موضوع فوق چنین گفت، معتزله قدیمی ترین مکتب اندیشه و تفکر است که در نزد مسلمانان به فلسفه دین و تاریخ اسلام ارتباط ناگسستنی دارد.

در اواخر خلافت امویان در دفاع از اسلام در مقابل افکار رافضیان و مانویان (ثنویت ولا ادریه) معتزله بوجود آمد، به افکار معتزلی چندین قرون یعنی از خلافت مامون تا خلافت متوکل اجراآت صورت می گرفت .

وی افزود، به نظر معتزله عقیده اعمال ایمانی در صورتی درست است که منطبق به عقل باشد، خداوند واحد است در خلقت کاینات و عالم واحد و لا شریک است و هیچ مثل و مانند ندارد.

به اساس مکتب معتزله انسان آزاد خلق شده و بجز از ارتکاب فعل ماخذه نمی شود و انسان به شناخت عقل می تواند خدا را بشناسد، لذا عاقل آفریده شده است و در قضا و قدر قدریه بودند و دارای جهان بینی اختیاری و عقلانیت را نیز از قرآن اخذ نموده اند که زیادتر از ۸۰۰ مرتبه توجه به عقل شده است.

تاریخ گواه است در زمان خلافت عباسیان به اتفاق سیاست عادلانه و مذهب عقلانیت توانستند تمدن بزرگ علم و فلسفه را به بشریت تقدیم کنند که در تاریخ مسلمانان تمام بشریت به آن افتخار می کنند، اما بدبختانه از هزاران سال بدینسو حکام سیاسی و مذهبی اصول اساسی اسلام را ترک کردند و به انحراف رفتند و مسلمین را به انحطاط تمدنی و فقر فکری و اقتصادی مواجه و ما را برده ای نفس اهریمن خود و باداران خود ساخته اند و همه جا مسلمین قربانی می دهند به جز ار ویرانی، خون و بدبختی چیزی دیگری را نصیب شان نیست.

پس لازم است تا مسلمین یکبار دیگر به اساس وحی، عقلانیت و اختیار خود را بشناسند، خداوند مهربان را بشناسند، بخاطر انسانیت عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی مبارزه کنند و متحد شوند تا شود در جهان متمدن مستقل و انسانی زنده گی نماییم.